Theatergroep Zwerm

Theatergroep Zwerm maakt en speelt educatieve voorstellingen voor Primair, Voortgezet en Speciaal Onderwijs, voor alle niveaus.

De voorstellingen van Theatergroep Zwerm gaan over actuele maatschappelijke thema’s als Social Media, Internet, genotmiddelen, pesten, liefde, puberen, groepsdruk, seksualiteit, vriendschap en grenzen stellen.

De leerlingen zitten bij de voorstelling rondom en bevinden zich in dezelfde verbeelde ruimte als de personages. Zo is er veel interactie met de leerlingen en zitten ze er meteen helemaal in.

Na de voorstelling is er een interactief nagesprek. De acteurs van Theatergroep Zwerm zijn dan gespreksleiders. Zij worden hier intensief in getraind. Daardoor zijn ze goed in het creëren van een veilige sfeer, zodat iedereen de ruimte krijgt om deel te nemen aan een eerlijk en open gesprek over deze spannende onderwerpen.

De voorstellingen en de interactieve nabespreking zijn een fijne basis om aan te kunnen refereren in de lessen over bijvoorbeeld seksuele vorming, Mediawijsheid en burgerschap.

Voorstellingen moeten altijd up-to-date blijven en aansluiten bij de doelgroep. Dit doet Tg Zwerm door goed te luisteren naar de leerlingen en nieuwe trends meteen te integreren. Zijn er nieuwe sociale media? Die worden meteen meegenomen. Daarnaast worden voorstellingen en het nagesprek elke drie jaar geheel herzien en vernieuwd.

“Als taboes doorbroken kunnen worden met een lach en een traan, dán kan het gesprek pas echt beginnen.” Karin Oude Engberink - docent op het Stedelijk Lyceum Enschede

Klik hier om te boeken
Over de Crew

Aanbod Theatergroep Zwerm