Millennials - deel IV: Milieu  |  3-6-2018

Millennials - deel IV: Milieu

Een vierluik over de uitdagingen van een millennial en de paralel met de huidige tijd.

Martijn Huitema

Simon Sinek raakt in zijn Millenials filmpje als vierde het punt ‘environment’ aan. Dit laat zich in de context het makkelijkst vertalen als:

om·ge·ving (de; v)

  1. kring van personen waarin iem. verkeert
  2. nabijheid: in de omgeving van Den Haag
  3. streek, regio

Toch kies ik bewust voor milieu. Dit is waarom:

mi·lieu (het; o; meervoud: milieus)

  1. het geheel van de natuurlijke, maatschappelijke en culturele omgeving dat op een levend wezen zijn invloed doet gelden: opgegroeid in een beschermd milieu; hij is bekend in het milieu in de onderwereld
  2. het biologisch leefklimaat

Een milieu voelt maakbaar, of in ieder geval iets waar je invloed op kan uitoefenen, in plaats van iets dat je overkomt. In de drie voorgaande delen van dit vierluik had ik het over failed parenting, technologie, ongeduld en de effecten hiervan op de kinderen van nu. Sinek plaatst deze facetten in het milieu van de millenial generatie, Ik wil duidelijk maken wat voor effect deze zaken hebben op het milieu waarin de kinderen van deze millenials opgroeien. Juist: die kinderen die wij elke dag zien.

Als je ouders leven in een corporate wereld die draait om :

  1. korte termijn resultaten in plaats van lange termijn visie, om jaarcijfers in plaats van life long learning, om momentopnames met beoordelings- en functioneringsgesprekken, waarin een cultuur heerst waar er ieder moment iemand klaar staat om jouw taak beter, sneller of langer te doen, en:
  2. waarin je ouders niet geholpen worden met het opbouwen van (zelf)vertrouwen, niet ondersteund worden in het leren samenwerken of co-creëren en waarin ze geen handvatten krijgen aangereikt voor het omgaan met de uitdagingen van technologie, of het vinden van balans, hoe moet dat dan met jou als kind?

En daarbij: als kind krijg je op school ook het nodige voor de kiezen. De schoolwereld die draait om :

  1. cijfers, het sturen van gedrag op korte termijn, prestaties, toetsen, adviezen en niveaus,
  2. het opbouwen van (zelf)vertrouwen, ondersteund worden in het leren samenwerken of co-creëren, handvatten aangereikt krijgen voor het omgaan met de uitdagingen van technologie, of het vinden van balans

Laat ons (als culturele partner) nou bezig zijn met het tweede punt: laat ons een (brede) bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de persoon. We zijn zo blij dat steeds meer scholen de toegevoegde waarde van deze bijdrage zien en ons langdurig aan zich binden om zo hun curriculum te kunnen verrijken en een beleid te borgen dat past bij de waarden die de school wil uitdragen.

Juist met deze scholen zijn we in gesprek om de aandacht steeds meer te leggen op de persoonlijke ontwikkeling, opdat dit op z’n minst een even groot aandeel krijgt in het beleid als het eerste punt. Als we het dan voor elkaar krijgen om de ouders van de kinderen er ook nog van te overtuigen een thuis-milieu te creëren waarin kinderen niet op hun tenen hoeven te lopen, dan (en écht dan pas) kunnen we spreken van een gezond milieu, waarin kinderen kunnen groeien tot wie ze willen zijn.

Dat is waarom cultuureducatie zo belangrijk is. Precies dat.