Maak het CJP-budget op!  |  10-7-2020

Door: Esther Hulst

Elk jaar betalen veel scholen ons met Cultuurkaart-tegoed of wel CJP-budget. Wij zijn CJP-acceptant. Hierdoor kunnen middelbare scholen onze voorstellingen en workshops boeken met Cultuurkaart-tegoed. Scholen die hier gebruik van maken, en dat zijn er veel, geven aan ons hun 4-cijferige schoolcode door. Wij maken een zogenaamde web-order aan. De budgethouder van de school keurt dit goed, wij worden uitbetaald via CJP en komen op de afgesproken datum de workshop of voorstelling geven.

Waar komt het budget eigenlijk vandaan? Alle deelnemende scholen hebben samen ongeveer €12 miljoen te besteden. Het Ministerie van OCW stelt jaarlijks minimaal €5,- per leerling beschikbaar en 90% van de scholen vult dit bedrag aan tot €10,- per leerling. Per jaar is er door deze regeling bijna €12 miljoen beschikbaar voor Cultuureducatie. Yeah voor het Ministerie!

Maar… door de Coronacrisis is er nu meer dan de helft (bijna €7 miljoen) nog niet uitgegeven. “Das toch niet erg”, zou je zeggen. “Dan geef je dat toch volgend jaar uit?” Dat kan dus niet! Elk cultuurkaart-jaar start op 1 nov. en eindigt op 1 okt. van het volgende (school)jaar. Het budget dat over is, mag niet mee genomen worden naar volgend jaar. De school is het in zeker zin dus kwijt. CJP en het Ministerie van OCW vinden dit ook jammer. Daarom is in dit uitzonderlijke jaar het cultuurkaart-tegoed 1 maand langer geldig. Dit om de druk een beetje van de ketel te halen voor de docenten die alle externe Cultuureducatie op hun school organiseren. Het CJP-budget kan dus tot 31 oktober 2020 uitgegeven worden.

Is 1 maand extra voldoende om vier maanden gemis aan cultuureducatie in te halen? Natuurlijk niet. Daarom kun je bij ons je Cultuurkaart-tegoed parkeren. Dat wil zeggen: wij maken een web-order aan voor het nog openstaande bedrag. Daar zoeken we later, bijv. na de vakantie een voorstelling, workshop, lessenreeks en data bij.

Laten we eerlijk zijn: we doen dit natuurlijk om onszelf te redden, want ook wíj hebben het zwaar in deze bizarre tijd. Ook wíj hebben onze omzet zien dalen tot bijna nul. Daarnaast doen we het vooral ook omdat het CJP-budget zo wordt uitgegeven en helemaal wordt opgemaakt. Het zou toch enorm jammer zijn als die miljoenen op de plank blijven liggen? Of erger nog, dat er gekort gaat worden op Cultuureducatie omdat niet al het geld wordt uitgegeven. De minister zou, ten onrechte, kunnen concludeert dat de sector Cultuureducatie wel met minder af kan.

Het CJP-budget is namelijk bedoeld om scholen te stimuleren Cultuureducatie in huis te halen. Doordat het budget van de school wordt aangevuld met €5,- per leerling heeft de school meer te besteden. Dit geld is automatisch geoormerkt en kan dus niet worden uitgegeven aan bijv, printpapier of nieuwe bureaustoelen. Dit is een fantastische manier om alle leerlingen kennis te laten maken met verschillende vormen van cultuur. Of dit nu een educatieve voorstelling van Tg Zwerm is of een abstracte moderne dansvoorstelling van Het Nederlands Danstheater, dat maakt ons niet uit. Als leerlingen er maar kennis maken. Want nooit in aanraking komen met cultuur, dat kán toch niet?

Ik schreef hierboven “alle leerlingen”. Helaas klopt dit niet. Minister Ingrid van Engelshoven maakte afgelopen week namelijk bekend dat de subsidie voor de MBO-Card stopt. Wij begrijpen dit niet. Waarom is cultuureducatie voor een 16 jarige VWO-leerling wel gewaarborgd maar voor diezelfde 16 jarige op het MBO niet? Zeker gezien het positieve advies dat organisatieadviesbureau Berenschot gaf ten aanzien van de MBO-card vinden wij het besluit van de minister op z’n minst opmerkelijk. Gelukkig vindt CJP dat ook! Daarom onderzoekt CJP samen met hun partners of de MBO-Card door kan gaan zónder subsidie. Yeah voor CJP! Geen yeah voor de minister.

Laten we nu niet te lang stil staan bij dit vervelende nieuws. CJP heeft al een keer eerder met dit bijltje gehakt. Daar kwam toen als resultaat de Cultuurkaart voor het VO uit. We hopen dat dit CJP nog een keer lukt. Want elke leerling recht heeft op toegang tot Cultuureducatie. Of die nu van ons komt of van een ander. Als die kennismaking er maar is.

Wij gaan een mooi nieuw schooljaar tegemoet, mede dankzij het CJP-budget. Yeah voor CJP, een beetje voor onszelf en yeah voor alle scholen die ons boeken in deze bizarre tijd.

Esther is samen met Martijn eigenaar van Op de eerste rij. Ze maakt, schrijft en speelt voorstellingen met Theatergroep Zwerm en is daarbij werkzaam als theaterdocent. Hier schrijft ze over het maken van nieuwe voorstellingen, het lesgeven en haar leven als werkende moeder.