Vibes Cultuuronderwijs

VIBES richt zich op cultuuronderwijs. VIBES biedt zowel basis-als middelbare scholen hulp bij het inrichten van hun cultuuronderwijs. Dit doet ze zowel praktisch, door de lessen te verzorgen, als theoretisch, door leerlijnen te ontwerpen en aan te bieden. Samen met de scholen zorgt VIBES voor een invulling op maat. Dit kan gaan om korte of langlopende projecten, in alle klassen. VIBES ziet muziek, dans en acteren niet alleen als doel maar ook als middel om vakoverstijgend te leren.

VIBES heeft zich gespecialiseerd in cultuuronderwijs voor hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd. Door te werken met een in eigen beheer ontworpen didactisch kader, dat uitgaat van de verminderde executieve functies bij deze kinderen, is de muziekles niet alleen een doel, het is ook een middel om deze functies en daarmee het sociaal emotionele welzijn van deze kinderen te versterken. Daarmee krijgen ze handvatten waar ze de rest van hun leven iets aan zullen hebben. Dit didactisch kader blijkt ook prima inzetbaar in het regulier en speciaal onderwijs.

Boek hier je ticket
Over de Crew