Vibes Cultuuronderwijs

VIBES richt zich op cultuuronderwijs. VIBES biedt zowel basis- als middelbare scholen hulp bij het inrichten van hun cultuuronderwijs. Dit doet ze zowel praktisch, door de lessen te verzorgen, als theoretisch, door leerlijnen te ontwerpen en aan te bieden. Samen met de scholen zorgt VIBES voor een invulling op maat. Dit kan gaan om korte of langlopende projecten, in alle klassen. VIBES ziet muziek, dans en acteren niet als op zichzelf staande vakken. Er is binnen de leerlijnen vaak sprake van kruisbestuiving binnen de drie disciplines, en ook daarbuiten zijn er volop mogelijkheden om vakoverstijgend te leren.

Vanuit de specialisatie in cultuuronderwijs voor kinderen met verminderde executieve functies heeft VIBES een didactisch kader ontwikkeld. Dit kader is gestoeld op de methodiek van Op de eerste rij. Cultuureducatie is binnen dit kader niet alleen een doel, maar ook een middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te kunnen versterken. Het didactisch kader wordt gebruikt om de lessen vorm te geven, in alle vormen van onderwijs, voor alle leeftijden en in alle niveaus.

Klik hier om te boeken
Over de Crew

Aanbod Vibes Cultuuronderwijs